Your IP-Department On Demand

Våra medarbetare


Jonas Faijerson Säljö, VD/CEO, Senior IP Business Consultant

Jonas är legitimerad apotekare och har en doktorsexamen i neurobiologi från Göteborgs Universitet, samt vidareutbildning inom bl.a. immaterialrätt, och har arbetat för SYNERGON sedan 2008. Jonas har forskningsbakgrund inom stroke-området och regenerativ medicin och en bred kunskap om affärsutveckling och kommersialisering av medicinska innovationer. Han har betydande erfarenhet av styrelsearbete inom Life Science området och sitter för närvarande i styrelsen för bl.a. Cereno Scientific AB och SYNERGON AB.

jonas.faijerson@synergon.se  +46 708 81 12 31


Marianne Möllstam, vice VD/VP, IP Business Consultant

Marianne är civilekonom med vidareutbildning inom finansiering och försäljning och är en av grundarna till SYNERGON samt ledamot i bolagets styrelse. Marianne har tidigare bla. arbetat med uppbyggnaden av ett rikstäckande finansbolag med huvudkontor i Stockholm. Marianne var även med och utvecklade det administrativa IP-systemet på BioGaia AB och har sedan 1994 och fram till starten av SYNERGON AB arbetat inom bioteknikområdet. Idag är hon ansvarig för SYNERGONS ärendehanteringstjänst, IPMonitor™.

marianne.mollstam@synergon.se  +46 703 10 34 14


Bo Möllstam, Senior IP Business Consultant

Bo är civilekonom med vidareutbildning inom bl.a immaterialrätt och är en av grundarna till SYNERGON samt även ordförande i bolagets styrelse. Bo var med och startade bioteknikbolaget BioGaia AB i USA 1990 och var där VD till 1995. Därefter var han baserad i Sverige och ansvarig för strategi och uppbyggnad av företagets omfattande internationella immaterialrättsportfölj. Bo sitter fortfarande i BioGaias ledningsgrupp och är ansvarig för IP-frågor på konsultbasis. Bo sitter med i LIFs (Läkemedelsindustriföreningen) stående IP-kommitté. Han är även medlem i IML (Innovativa Mindre och Medelstora Läkemedelsföretag) och representerar dem i IP frågor . Han var även utsedd av Justitieministern till Regeringens "Kommitté om patentskydd för biotekniska uppfinningar".

bo.mollstam@synergon.se   +46 706 60 95 75


Anders Karlsson, IP Business Consultant

Anders har en doktorexamen i analytisk kemi vid Göteborgs Universitet och har erfarenhet av att starta och driva ett mindre bioteknikföretag, Nanoxis AB där han arbetade bl. a. med att omsätta forskningsresultat från produkt- och applikationsutveckling till nya produkter och IP. Anders har haft olika roller som VD och forskningschef i olika perioder, rapporterat till styrelsen och haft det övergripande ansvaret för företagets patentportfölj. Anders har också varit med och startat Nanoxis Consulting AB där han numera jobbar deltid.

anders.karlsson@synergon.se  +46 708 18 04 45


Kristina Råsbo, IP Business Consultant

Kristina är civilingenjör inom molekylär bioteknik. Hon har tidigare bla. arbetat med forskning kring dopingdiagnostik på ett mindre bioteknikföretag.

kristina.rasbo@synergon.se  +46 702 08 06 66


Margareta Elding-Pontén, IP Business Consultant

Margareta är kemist från Lunds Universitet och har en doktorsexamen i oorganisk kemi/strukturkemi från Lunds Tekniska Högskola. Hon har arbetat med vetenskapliga informationssökningar på AstraZeneca under tolv års tid, varav åtta år på patentavdelningen. Hon har en gedigen erfarenhet av patentsökningar inklusive kemiska struktursökningar och har också en stor vana vid due diligence- och freedom to operate-sökningar. Sedan år 2014 arbetar Margareta även som konsult genom sitt eget företag Akiri AB, där hon tillhandahåller informationssökningar inom naturvetenskap och patent.

margareta.elding-ponten@synergon.se  +46 706 76 00 03


Marie Behm, IP Business Consultant

Marie är molekylärbiolog och har en doktorsexamen i biokemi från Stockholms Universitet. Hon har tidigare arbetat som informatiker på Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek i Stockholm. Hon har även under flera år arbetat som ”patent information analyst” på AstraZeneca. Marie är egenföretagare och driver sedan 2011 företaget Offna IP search, där hon arbetar med att söka och förmedla patentinformation.

marie.behm@synergon.se  +46 70 791 10 52


Pernilla Garberg, IP Business Consultant

Pernilla är civilingenjör i molekylär bioteknik med ett avslutande år på Entreprenörskolan vid Uppsala Universitet. Hon har tidigare arbetat med bla. projektledning och kommersialisering av tidiga läkemedels- och biotechprojekt inom innovationssystemet på Karolinska Institutet.

pernilla.garberg@synergon.se  +46 70 721 27 20


Peter Hammar, IP Business Consultant and IT Manager

Peter är ekonom med vidareutbildning inom systemutveckling och immaterialrätt. Peter har tidigare arbetat med systemutveckling på Framfab AB och inom Metronome Film & Television AB. På SYNERGON har Peter bland annat byggt upp vårt interna ärendehanteringssystem.

peter.hammar@synergon.se  +46 76 771 65 00


Katarina Dahlin, Redovisningsansvarig

Katarina är civilekonom med inriktning på redovisning. Hon har tidigare arbetat som ekonomichef och revisor på Frejs Revisionsbyrå AB, varav 2,5 år som auktoriserad revisor. Katarina är auktoriserad redovisningskonsult enligt SRF.

katarina.dahlin@synergon.se  +46 302 109 00