Företag
 Akademi
 Investerare

Vi vänder oss till företag, akademi, investerare och enskilda forskare som helt eller delvis behöver det stöd man får i ett nätverk som fungerar som en egen patentavdelning.

 

   Företag

Vi agerar bollplank i enstaka eller återkommande strategisamtal, med syfte att finna bästa IP-skyddet i förhållande till marknads- och forskningsplaner. Vi hjälper till med sakkunnigt utlåtande eller förslag till åtgärder när nya möjligheter dyker upp.

VIKTIGA FRÅGOR ÄR:
 • Hur kan man höja värdet på företaget med hjälp av IP?
 • Vad gör konkurrenterna?
 • Vad är fritt att sälja - utveckla?
 • Är marknaden värd kostnaden för patentskyddet?
 • Finns det alternativa sätt till att lämna in en patentansökan för att hålla nere kostnaderna?
 • Hur försvarar du dig vid intrång?

Vid nya projekt och idéer gör vi djupsökningar och analyser som tillsammans med beskrivning av teknik och uppfinning leder fram till en Patent Synopsis™. Denna synopsis ligger sedan till grund för en patentansökan som ett patentombud slutbearbetar och lämnar in till respektive myndighet i det land eller de länder som är lämpligast ur affärssynpunkt. Analysen utgår alltid ifrån marknadsbehov och affärsmöjligheter.

Vi arbetar oberoende av, men tillsammans med, patentbyråer som om vi vore din egen patentavdelning. Anser vi att en patentansökan är olämplig för ert projekt, ger vi rekommendationer kring lämpliga vägval. Kanske kan vi finna alternativa skyddsformer? För befintliga patent och patentansökningar kan vi ofta föreslå alternativ för kostnadsbesparingar. Kontakta oss gärna med en offertförfrågan i ett nytt eller pågående ärende!

Vi rekommenderar en årlig översyn av IP-portföljen för att se att innehållet avspeglar forskningsläget och den aktuella affärsverksamheten. Vi har utvecklat en metod vi kallar IP Triangelövning för att kartlägga hur väl IP-portföljen överensstämmer med företagets marknadsplaner, FoU-planer samt hur den förhåller sig till konkurrenters aktiviteter.

SYNERGON kan även ta ett helhetsansvar för IP-administrationen i företaget inom ramen för tjänsten IP Monitor. Alternativt koordinerar vi ert eget arbete med våra specialistkunskaper för den lösning som passar er bäst. Vi åtar oss att hantera all kommunikation med patentombud och bevakningar av löpande kostnader, även efter beviljat patent, samt omvärldsbevakning mot intrång. Vi ger alltid direkt återkoppling till dig som patenthavare.

   Akademi

Vårt erbjudande till enskilda forskare och det akademiska systemet, t.ex. inkubatorer och affärsrådgivare, är att medverka och stödja i strategisamtal för att finna det bästa IP-skyddet för den framtida affär som ett FoU projekt kan leda till.

VIKTIGA FRÅGOR ÄR:
 • Vad gör omvärlden?
 • Vad är fritt att utveckla?
 • Kan jag få hjälp med en första bedömning av t.ex. patenterbarhet?
 • Hur håller man nere kostnaden för patentskydd?

Vi hjälper er hela vägen från labbet till kommersialisering!
Att ansöka om patent och andra IP-skyddsformer är viktiga affärsbeslut. De syftar till att skydda en affär, inte en teknik i sig. Det är ytterst betydelsefullt tidigt i ett projekt att försöka identifiera hur en framtida affär kan komma att se ut, för att på så vis säkerställa optimalt IP-skydd.
Våra erfarna konsulter kan hjälpa dig att utveckla rätt skyddsstrategi.

Vi gör djupsökningar och analyser som tillsammans med beskrivning av teknik och uppfinning leder fram till en Patent Synopsis™. Denna synopsis ligger sedan till grund för en patentansökan som ett patentombud slutbearbetar och lämnar in till respektive myndighet i det land eller de länder som är lämpligast ur affärssynpunkt.

   Investerare

Till enskilda investerare, portföljförvaltare eller andra ägare av utvecklings- och forskningsbolag har vi utvecklat specifika tjänster för IP-analys. Dessa tjänster utförs av SYNERGON eller någon i vårt nätverk och innefattar bl.a.:

 • Jämförelse av IP-skydd mot nuvarande affärsstrategi
 • IP-granskning av specifikt bolag/projekt, inklusive IP Due Diligence
 • Effektiv kostnadsfokusering av en IP-portfölj
 • Systematisk omvärldsbevakning av era bolag/projekt
 • Freedom to Operate/Freedom to Exclude i ett specifikt ärende

Vår styrka ligger i att vi arbetar med IP-frågor ur ett affärsperspektiv, d.v.s. optimalt skydd av ett bolags affärsupplägg. Detta innebär att vi, förutom den traditionella tekniska och juridiska bedömningen av ett projekt eller bolag, lägger stor vikt vid att analysera om IP rättigheterna verkligen skyddar det som är tänkt i dagens såväl som morgondagens affärer. Vi tar även fram information om konkurrenters aktiviteter och IP.
Våra konsulter har alla egen erfarenhet från industrin och kan erbjuda kvalificerad hjälp med frågor runt IP-strategi.