SYNERGON

Vårt fokus är din styrka.

Synergon erbjuder strategisk IP-rådgivning och praktisk hantering av patent, varumärken och företagshemligheter. Vår styrka ligger i läkemedel, bioteknik och medicinteknik, samt inom digitala innovationer. Vi ser till att du får ett kostnadseffektivt och kommersiellt relevant IP-skydd för din verksamhet.

STRATEGI

Strategisk synergi.

På SYNERGON handlar IP-frågor om skydd av nuvarande och framtida affärer, inte om skydd av en teknik eller uppfinning för dess egen skull. Då är det också viktigt att belysa IP-frågor och teknik i relation till marknadens behov. Omvänt kan också marknadens behov och kännedom om IP-landskapet driva teknikutvecklingen mot nya områden, vilket kan stärka möjligheterna till ett starkt och kommersiellt relevant IP-skydd.

OM OSS

Hur skiljer sig Synergon från en patentbyrå?

Vi kan i korthet beskrivas som en patentavdelning att anlita för begränsade eller kontinuerliga uppdrag, ett effektivt och kostnadsoptimerat alternativ till att anställa de kompetenser som behövs för en intern IP-avdelning. Med Synergon erhålls en outsourcad, men integrerad, IP-avdelning med de viktiga beståndsdelar som behövs för strategiskt och värdeskapande arbete.

Tjänster