OM OSS

Vad är vi?

Synergon erbjuder kvalificerad strategisk IP-rådgivning och praktisk hantering av IP-portföljer. Vi arbetar med helheten runt immateriella rättigheter utifrån ett affärsperspektiv, med fokus på området Life Science och digitala innovationer. Synergon arbetar oberoende av, men tillsammans med, patentbyråer som en kvalificerad IP-avdelning att hyra in för längre eller kortare uppdrag.

För att kunna ge våra kunder bästa möjliga rådgivning kontrollerar vi alltid om det kan föreligga någon intressekonflikt innan vi accepterar ett nytt uppdrag. Vi har sedan Synergon grundades 2003 långsiktigt etablerat goda kontakter med ett stort antal patentbyråer runt om i världen och kan hjälpa dig att finna den lämpligaste vägen framåt för din IP-portfölj och dina behov.

VÅRA MEDARBETARE