Strategi & Beslutsunderlag
 Sökning & analys
 Portföljhantering
 Ekonomi & Budget

Your IP-Department On Demand

SYNERGON erbjuder kvalificerad strategisk IP-rådgivning och praktisk hantering av IP-portföljer med fokus på affärsnyttigt IP-skydd till lägre kostnad. Vi arbetar med helheten runt immateriella rättigheter utifrån ett affärsperspektiv inom Life Science, bioteknik och IT. Vi arbetar oberoende av, men tillsammans med, patentbyråer som en kvalificerad patentavdelning att hyra in för längre eller kortare uppdrag.

Vårt mål är att erbjuda den bästa affärsmässiga lösningen till lägsta möjliga kostnad och minsta risk.

 

 

SYNERGON erbjuder rådgivning och
praktisk hjälp inom alla delar av
patenteringsprocessen. Vi arbetar med
flexibla lösningar och erbjuder även
standardiserade tjänster.


 

VITALIS 2018
Kom gärna förbi på Vitalis och prata med oss om hur värdeskapande kontrollpositioner kan användas för att förstärka din innovation inom e-hälsa.
Vi står i monter B07:33