Strategi & Beslutsunderlag
 Sökning & analys
 Portföljhantering
 Ekonomi & Budget

Your IP-Department On Demand

SYNERGON erbjuder kvalificerad strategisk IP-rådgivning och praktisk hantering av IP-portföljer med fokus på affärsnyttigt IP-skydd till lägre kostnad. Vi arbetar med helheten runt immateriella rättigheter utifrån ett affärsperspektiv inom Life Science, bioteknik och IT. Vi arbetar oberoende av, men tillsammans med, patentbyråer som en kvalificerad patentavdelning att hyra in för längre eller kortare uppdrag.

Vårt mål är att erbjuda den bästa affärsmässiga lösningen till lägsta möjliga kostnad och minsta risk.