OM OSS

Vad är vi?

Synergon erbjuder kvalificerad strategisk IP-rådgivning och praktisk hantering av IP-portföljer. Vi arbetar med helheten runt immateriella rättigheter utifrån ett affärsperspektiv, med fokus på området Life Science och digitala innovationer. Synergon arbetar oberoende av, men tillsammans med, patentbyråer som en kvalificerad IP-avdelning att hyra in för längre eller kortare uppdrag.

För att kunna ge våra kunder bästa möjliga rådgivning kontrollerar vi alltid om det kan föreligga någon intressekonflikt innan vi accepterar ett nytt uppdrag. Vi har sedan Synergon grundades 2003 långsiktigt etablerat goda kontakter med ett stort antal patentbyråer runt om i världen och kan hjälpa dig att finna den lämpligaste vägen framåt för din IP-portfölj och dina behov.

VÅRA MEDARBETARE

Jonas Faijerson Säljö, VD/CEO, Senior IP Business Consultant

Jonas är legitimerad apotekare och har en doktorsexamen i neurobiologi från Göteborgs Universitet, samt vidareutbildning inom immaterialrättsområdet. Han lämnade sin tjänst som apotekschef under 2008 för att arbeta med strategiska IP-frågor på SYNERGON och tillträdde som bolagets VD under 2016. Jonas har forskningsbakgrund inom stroke-området samt regenerativ medicin och har en bred kunskap om affärsutveckling och kommersialisering av medicinska innovationer. Han har även mångårig erfarenhet av styrelsearbete i bolag inom Life Science området och sitter i ett antal bolagsstyrelser.

jonas.faijerson@synergon.se  +46 708 81 12 31

Marianne Möllstam, vice VD/VP, IP Business Consultant

Marianne är civilekonom med vidareutbildning inom finansiering och försäljning och är en av grundarna till SYNERGON samt ledamot i bolagets styrelse. Marianne har tidigare bl.a. arbetat med uppbyggnaden av ett rikstäckande finansbolag med huvudkontor i Stockholm. Marianne var även med och utvecklade det administrativa IP-systemet på BioGaia AB och har sedan 1994 och fram till starten av SYNERGON AB arbetat inom bioteknikområdet. Idag är hon ansvarig för SYNERGONs ärendehanteringstjänst, IPMonitor™.

marianne.mollstam@synergon.se  +46 703 10 34 14

Anders Karlsson, Senior IP Business Consultant

Anders har en doktorexamen i analytisk kemi vid Göteborgs Universitet och har erfarenhet av att starta och driva mindre bioteknikföretag, där han arbetade bl.a. med att omsätta forskningsresultat från produkt- och applikationsutveckling till nya produkter och IP. Anders har haft olika roller som VD och forskningschef i olika perioder och har haft det övergripande ansvaret för företagens patentportföljer. Anders har också varit med och startat Nanoxis Consulting AB där han numera jobbar deltid. Anders jobbar idag nära ett antal av SYNERGONs kunder kring strategiska val kring företagens patentportföljer, rapporter och underlag till styrelser, samt identifiering av nya patentansökningar.

anders.karlsson@synergon.se  +46 708 18 04 45

Charlotta Blom, IP Business Consultant

Charlotta har en magisterexamen i molekylärbiologi och en doktorsexamen i neurofysiologi från Lunds Universitet. Efter doktorsexamen arbetade hon på Queensland Brain Institute i Australien och sedan vid Göteborgs Universitet. Charlotta lämnade Göteborgs Universitet för att under ett antal år arbeta med att utveckla modeller för identifiering av läkemedelskandidater mot sjukdomar i nervsystemet på ett mindre bioteknikföretag. Charlotta har arbetat på SYNERGON sedan 2017 och fokuserar på att utveckla och upprätthålla strategier för att skydda idéer och uppfinningar inom Life Science området.

charlotta.blom@synergon.se  +46 761 39 30 05

Christopher Nävås, IP Business Consultant

Christopher har en juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt en masterexamen i Affärsskapande och entreprenörskap inom biomedicin från Sahlgrenska School of Innovation and Entreprenuership (ICM-programmet). Christopher fokuserar till stor del på affärsorienterade strategier som rör skyddsstrukturer kring immateriella tillgångar i digitaliseringsprojekt, främst inom området e-hälsa.

christopher.navas@synergon.se  +46 730 33 51 50

Kristina Råsbo, IP Business Consultant

Kristina är civilingenjör inom molekylär bioteknik från Uppsala Universitet och har arbetat på SYNERGON sedan 2010. Kristina har tidigare bland annat arbetat med forskning kring dopingdiagnostik på ett mindre bioteknikföretag.

kristina.rasbo@synergon.se  +46 702 08 06 66

Margareta Elding-Pontén, IP Business Consultant

Margareta är kemist från Lunds Universitet och har en doktorsexamen i oorganisk kemi/strukturkemi från Lunds Tekniska Högskola. Hon har arbetat med vetenskapliga informationssökningar på AstraZeneca under tolv års tid, varav åtta år på patentavdelningen. Hon har en gedigen erfarenhet av patentsökningar inklusive kemiska struktursökningar och har också en stor vana vid due diligence- och freedom to operate-sökningar. Sedan år 2014 arbetar Margareta även som konsult genom sitt eget företag Akiri AB, där hon tillhandahåller informationssökningar inom naturvetenskap och patent.

margareta.elding-ponten@synergon.se  +46 706 76 00 03

Marie Behm, IP Business Consultant

Marie är molekylärbiolog och har en doktorsexamen i biokemi från Stockholms Universitet. Hon har tidigare arbetat som informatiker på Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek i Stockholm. Marie har även under flera år arbetat som "Information Analyst" på AstraZeneca och har en betydande erfarenhet av informationssökning inom Life Science området.

marie.behm@synergon.se  +46 70 791 10 52

Pavel Kopylov, IP Business Consultant

Pavel har en magisterexamen i juridik från Belarusian State University, samt en masterexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola (Business Design and Entrepreneurship). Pavel har arbetat internationellt som bolagsjurist med övergripande ansvar för juridiska och immaterialrättsliga frågor, och även arbetat inom högskolesektorn med undervisning och rådgivning avseende innovation och nyttiggörande av forskningsresultat. Pavel fokuserar på utformning av immaterialrättsliga skyddsstrategier, budgetering, portföljhantering och specialiserar sig även på Eurasien med avseende på immaterialrätt och innovationsrätt.

pavel.kopylov@synergon.se  +46 70 385 42 60

Pernilla Garberg, IP Business Consultant

Pernilla är civilingenjör i molekylär bioteknik med ett avslutande år på Entreprenörsskolan vid Uppsala Universitet. Hon har tidigare arbetat med bla. projektledning och kommersialisering av tidiga läkemedels- och biotechprojekt inom innovationssystemet på Karolinska Institutet.

pernilla.garberg@synergon.se  +46 70 721 27 20

Peter Hammar, IP Business Consultant and IT Manager

Peter är ekonom med vidareutbildning inom systemutveckling och immaterialrätt. Peter har tidigare arbetat med systemutveckling på Framfab AB och inom Metronome Film & Television AB. På SYNERGON har Peter bland annat byggt upp vårt interna ärendehanteringssystem Case Monitor och arbetar med kunder inom området e-hälsa.

peter.hammar@synergon.se  +46 76 771 65 00

Bo Möllstam, Styrelseordförande/Chairman of the board

Bo är civilekonom med vidareutbildning inom bl.a immaterialrätt och är en av grundarna till SYNERGON samt ordförande i bolagets styrelse. Bo var med och startade bioteknikbolaget BioGaia AB i USA 1990 och var där VD till 1995. Därefter var han baserad i Sverige och ansvarig för strategi och uppbyggnad av företagets omfattande internationella immaterialrättsportfölj. Bo har en betydande erfarenhet av strategiska IP-frågor och var utsedd av Justitieministern till Regeringens "Kommitté om patentskydd för biotekniska uppfinningar".

bo.mollstam@synergon.se   +46 706 60 95 75