Välkommen att kontakta oss!

Våra kontor

Vårt huvudkontor är beläget 20 minuter från centrala Göteborg och våra filialkontor finns i Stockholm och Mölndal.

H U V U D K O N T O R
Besöksadress: Almekärrsvägen 11
Postadress: Box 32 • 443 21 Lerum
Telefon: 0302-109 00
E-Post: info@synergon.se

Här finns vi —›

F I L I A L K O N T O R   S T O C K H O L M
Besöksadress: Klarabergsviadukten 63
Postadress: SYNERGON AB • C/O United Spaces Waterfront Stockholm AB
Waterfront Building • Box • 190 101 23 Stockholm

Här finns vi —›

F I L I A L K O N T O R   M Ö L N D A L
Besöksadress: SYNERGON AB • AstraZeneca BioVentureHub
Pepparedsleden 1 • 431 83 Mölndal

Här finns vi —›

Vill du få kontakt med någon av våra medarbetare hittar du dem här:

Jonas Faijerson Säljö, VD/CEO, Senior IP Business Consultant     |     +46 708 81 12 31     |     jonas.faijerson@synergon.se
Marianne Möllstam, Vice VD/VP, IP Business Consultant     |     +46 703 10 34 14     |     marianne.mollstam@synergon.se
Bo Möllstam, Senior IP Business Consultant     |     +46 706 60 95 75     |     bo.mollstam@synergon.se
Anders Karlsson, Senior IP Business Consultant     |     +46 708 18 04 45     |     anders.karlsson@synergon.se
Charlotta Blom, IP Business Consultant     |     +46 761 39 30 05     |     charlotta.blom@synergon.se
Christopher Nävås, IP Business Consultant     |     +46 730 33 51 50     |     christopher.navas@synergon.se
Kristina Råsbo, IP Business Consultant     |     +46 702 08 06 66     |     kristina.rasbo@synergon.se
Margareta Elding-Pontén, IP Business Consultant     |     +46 706 76 00 03     |     margareta.elding-ponten@synergon.se
Marie Behm, IP Business Consultant     |     +46 70 791 10 52     |     marie.behm@synergon.se
Pavel Kopylov, IP Business Consultant     |     +46 70 385 42 60     |     pavel.kopylov@synergon.se
Pernilla Garberg, IP Business Consultant     |     +46 70 721 27 20     |     pernilla.garberg@synergon.se
Peter Hammar, IP Business Consultant and IT Manager     |     +46 76 771 65 00     |     peter.hammar@synergon.se